موسسه فرهنگی آموزشی هفت آسمان پرسش Haft Aseman Porsesh High School

مسابقات تنیس

کسب مقام سوم تیم تنیس روی میز دبیرستان پرسش متشکل از علی احمدی فراز، علیرضا حامی، پرهام معتمدی و بابک شیخان

مسابقات بدمینتون

کسب مقام دوم تیم بدمینتون دبیرستان پرسش متشکل از امیر مهدی مهرابی، مانی زرگر، علی سلمانی، آرمین نقشینه، نوید اخوت، ایلیا ماهوش و کورش ساسانی
کسب مقام اول انفرادی مسابقات بدمینتون دبیرستان توسط مانی زرگر
کسب مقام سوم انفرادی مسابقات بدمینتون دبیرستان توسط امیر مهدی مهرابی
کسب مقام سوم دوبل مسابقات بدمینتون دبیرستان توسط ایلیا ماهوش و آرمین نقشینه